За нас

За нас

Нашият поглед е насочен към клиенти като физически лица, микро- и малки предприятия.

Ние се стремим към прозрачност, постоянство, взаимно доверие и почтеност в отношенията си с нашите клиенти и други бизнес партньори.


Нашата цел

Да изградим и утвърдим един нов, по-бърз и по-удобен начин на работа с бизнес клиентите ни.

Нашата мисия е да предоставим качествено, точно и навременно счетоводно обслужване. Разчитаме на дългосрочните и лоялни отношения с клиентите си. Знаем, че за счетоводната дейност взаимното доверие е много важно.

Стараейки се да улесним работния процес, Ви предлагаме онлайн счетоводно съдействие.

Изготвяне и предоставяне на документи онлайн, спестявайки Ви време и допълнителни разходи.

При необходимост от присъствие на компетентно лице Ви предоставяме такова, на място.

Нашата мисия

Да помагаме за вашите цели и идеи да се превърнат в реалност. Запознавайки се със същността им, се стремим към най-доброто и най-бързото развитие на вашия бизнес.

  • Професионално и висококачествено счетоводно обслужване
  • Следене на всички срокове за подаване на декларации към НАП
  • Представителство но фирмата пред институции
  • Счетоводни услуги в офиса на клиента и дистанционно