Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

  • Индивидуална политика и подход към всеки клиент
  • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични счетоводни документи
  • Изготвяне и подаване на необходимите счетоводни справки и декларации
  • Изготвяне и подаване в срок на месечни справки – декларации и дневници по ЗДДС, VIES декларации, Интрастат декларации
  • Подготовка на документи за регистрация по ЗДДС
  • Изготвяне на справки и отчети за нуждите на клиента
  • Изготвяне на междинни отчети
  • Годишно счетоводно приключване – съставяне на Годишни финансови отчети на български и английски, съставяне на Годишна данъчна декларация и представянето им в НАП и НСИ
  • Данъчно представителство и защита пред органите на държавните институции във връзка с ревизии и проверки
  • Постоянна комуникация