Административни услуги

Административни услуги

  • Публикуване на ГФО
  • Издаване на фактури от ваше име
  • Онлайн банкиране
  • Изготвяне на договори и други документи
  • Изготвяне, подаване на документи и представителство пред Комисия за защита на личните данни
  • Изготвяне на индивидуални справки според нуждата на клиента
  • Подаване и представителство в/пред различните държавни и банкови институции
  • Други услуги според нуждата на клиента
  • Изготвяне на Годишна данъчна регистрация за физически лица