Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Οι πελάτες μας είναι φυσικά πρόσωπα, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιδιώκουμε τη διαφάνεια, τη συνέπεια, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα στη σχέση μας με τους πελάτες μας και με άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

 

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές, ακριβείς και έγκαιρες λογιστικές υπηρεσίες και να δημιουργούμε νέους και γρήγορους τρόπους εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας για να κάνουμε τα λογιστικά τους “stress free”.

  • Υψηλής ποιότητας λογιστικές υπηρεσίες
  • Παρακολούθηση όλων των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων στην ΕΡΑ
  • Εκπροσώπηση της εταιρείας στα θεσμικά όργανα

Βασιζόμαστε σε μακροχρόνιες και πιστές σχέσεις με τους πελάτες μας. Γνωρίζουμε ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι σημαντική για τη λογιστική.

Σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης της ροής εργασίας, σας προσφέρουμε λογιστική βοήθεια, παραγωγή και παράδοση εγγράφων online εξοικονομώντας σας έτσι χρόνο και κόστος.

Εάν είναι απαραίτητο, σας προσφέρουμε και αυτοπροσώπως παρουσία στον χώρο σας.