Διοικητικές υπηρεσίες

Διοικητικές υπηρεσίες

  • Διοικητικές υπηρεσίες
  • Εκδόσεις CFO
  • Εκδίδουμε τιμολόγια εκ μέρους σας
  • Online Banking
  • Σύνταξη συμβάσεων και άλλων έγγραφων
  • Προετοιμασία, κατάθεση εγγράφων και εκπροσώπηση ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Προετοιμασία μεμονωμένων αναφορών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Υποβολή και εκπροσώπηση σε / πριν από διάφορα κρατικά και τραπεζικά ιδρύματα
  • Άλλες υπηρεσίες όπως απαιτείται από τον πελάτη
  • Προετοιμασία ετήσιας φορολογικής εγγραφής για φυσικά πρόσωπα